FET Sekretesspolicy

Innehållsförteckning

Introduktion

1. Uppgifter om den Registeransvarige

2. Information om Typer av Behandlade Data och Deras Ursprung

a. Typer av Data Som Vi Samlar In Automatiskt

Vid varje besök på vår Hemsida
Vid öppnande av Appen

b. Typer av Data Du Överlämnar till Oss

i. Användarkonto / profilinformation
ii. Valfri profilinformation
iii. Platsinformation
iv. Kommunikationsdata: Användare
v. Kommunikationsdata: Kundtjänst
vi. Data för åldersverifiering och Äkthetskontroll
vii. Meddelande om enhetsåtkomst (Appen)
viii. Social och Single Sign-On

3. Behandlingssyften och Juridiska Grunder

Ditt samtycke (Artikel 6 (1) lit. a & Artikel 9 (2) lit. a GDPR)

Uppfyllelse av avtalsförpliktelser (Artikel 6 (1) lit. b GDPR)

Skydd av vitala intressen (Artikel 6 (1) lit. d GDPR)

Skydd av legitima intressen (Artikel 6 (1) lit. f GDPR)

Rättsliga krav eller i allmänhetens intresse (Artikel 6 (1) lit. c & e GDPR)

4. Dataöverföring

a. Till Andra Användare

b. Till Koncernföretag

c. Tredje Parter och Andra Mottagare (Båda Vid Användande av Hemsida och App)

Affiliate Systems
Atlassian
Amazon S3
Public Authorities
Compay
Facebook
Google
Kayako
Paysafecard.com
Stripe
Thinkific
Twilio
Typeform
Vendo

d. Tredje Parter och Andra Mottagare (Endast vid användande av Appen)

Adjust
Apple
Facebook SDK
Sentry
Ytterligare Google Services
Annonsnätverk & Affiliates
Deaktivering av Anpassade Annonsering i Appen

5. Hantering av Betalningsuppgifter

6. Information om Beteendeannonsering

7. Överföring till Länder Utanför EU eller EES

8. Hur Länge Lagras Mina Data?

9. Information om den Tillhandahållna Informationens Frivilliga Natur

10. Information om Dina Rättigheter

11. Information om Din Invändningsrätt

a. Rätt till Invändning i Enskilda Fall

b. Rätt att Invända Mot Behandlingen av Uppgifter för Reklamändamål

12. Ändring av Sekretesspolicyn

Introduktion

Denna sekretesspolicy ger en översikt över behandlingen av dina personuppgifter i samband med användningen av erbjudanden och onlinetjänster på vår webbplats och motsvarande app (nedan kallad "Tjänsten").

Dessutom informerar denna sekretesspolicy dig om dina rättigheter och de möjligheter du har att kontrollera dina personuppgifter och skydda din integritet.

Vi har alltid tagit skyddet av dina personuppgifter på stort allvar och vi vidtar kontinuerligt lämpliga organisatoriska, avtalsmässiga och tekniska åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

1. Uppgifter om den Registeransvarige

Den registeransvarige är Ideawise Limited, Room 604, Alliance Building, 133 Connaught Road, Central Hong Kong, Hong Kong. Dess representant är SmH ServiceCenter.de GmbH, Metzer Str. 13, 13595 Berlin (Tyskland). (Vänligen rikta alla allmänna supportförfrågningar till: [email protected]).

Ideawise Limited avses också när termerna "vi" eller "oss" används nedan. Vänligen notera att vi är ett företag som är baserat utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Så länge du använder vår tjänst och data behandlas samlas dessa data in av en registeransvarig i ett så kallat "Tredje Land". Vi kommer fortfarande respektera standarder enligt tillämpliga europeiska dataskyddslagar. Mer information om internationell dataöverföring återfinns i sektion 7 nedan. Du kan kontakta vår dataskyddsansvarige på: [email protected] (allmän supportförfrågan kommer inte att behandlas av dataskyddsteamet. Vänligen rikta dessa förfrågningar till: [email protected]).

2. Information om Typer av Behandlade Data och Deras Ursprung

Om vi tillhandahåller tjänsten för din användning behandlar vi personuppgifter från olika källor. Detta är data som vi samlar in automatiskt – till exempel när du besöker vår webbplats – såväl som andra uppgifter som du har tillhandahållit till oss.

a. Typer av data som vi automatiskt samlar in

När du besöker vår webbplats eller öppnar vår app skickar du teknisk information till våra servrar. Detta sker oavsett om du senare registrerar ett konto hos oss för att använda tjänsten eller inte. I vilket fall som helst kommer följande data att behandlas:

Under varje besök på vår webbplats:

Den så kallade serverloggen. Detta är en fil som lagrar följande data: tiden, statusen för ditt webbplatsbesök (status betyder i detta fall huruvida webbplatsens begäran var framgångsrik eller inte) samt den begäran som din webbläsare har gjort till servern för att öppna sidan, mängden data som överförts och webbplatsen från vilken du kom till den begärda sidan (hänvisare) samt produkt- och versionsinformationen för den webbläsare som används (användaragent).

När du öppnar appen:


Vi använder även cookies och API-tokens för att behandla dessa data. Cookies är vanligtvis små textfiler som laddas ner till din enhet och som lagrar ovanstående information om dig när du använder våra tjänster. API-tokens är unika identifieringsfiler som vi använder för autentisering när du begär tillgång till vår tjänst. Om du vill lära dig mer om hur cookies och API-tokens fungerar, vilka cookies och API-tokens vi använder och var du kan hitta alternativ för att välja bort dessa, klicka här.

Om du skapar en profil för vår tjänst tilldelar vi ett så kallat unikt användar-ID till den. Förutom ditt valda profilnamn, låter detta oföränderliga unika användar-ID oss identifiera din profil.

b. Typer av data som skickas till oss

Förutom de uppgifter vi får från alla besökare på webbplatsen, behandlar vi även andra data från registrerade användare.

Den exakta mängden av dessa uppgifter beror på hur du använder tjänsten.

Personlig information som du offentligt laddar upp till din profil eller andra delar av tjänsten kommer att vara synlig för andra användare (och kan sökas fram via sökfunktionen inom tjänsten). Om du väljer ytterligare inställningar för den bredare publiceringen av dina data kommer denna information även att vara tillgänglig för användare som inte är inloggade. Dessa sekretessinställningar kan bestämmas av dig i dina profilinställningar.

Datan du tillhandahåller oss inkluderar:

i. Användarkonto/profildata:

För att använda tjänsten kan du skapa ett användarkonto (en "profil"). När du skapar en profil måste du lämna obligatorisk information för att slutföra registreringen.

Följande krävs:


När du laddar upp en bild har andra användare möjlighet att skicka bilden direkt från vår tjänst till Google Bildsökning med funktionen "Klassificera bilder". På så sätt kan andra användare hjälpa oss att bättre upptäcka falska profiler och oberättigat uppladdade bilder. Naturligtvis gäller detta inte när du har laddat upp en bild till ditt hemliga album.

Genom att använda den så kallade Single-Sign-On-proceduren skapas också en profil automatiskt på Thinkific när du registrerar dig med en profil. Mer information om detta finns i Avsnitt vii.

ii. Valfri profilinformation:

Användningen av tjänsten är endast möjlig med ovan nämnda information. Du kan dock välja att lägga till ytterligare personlig information i din profil, till exempel fysiska egenskaper, personliga intressen eller detaljerad information om dina sexuella preferenser, politiska åsikter eller ideologiska övertygelser. Om du vill kan du ladda upp foton och videor till din profil eller till ett hemligt album. Omfattningen av dessa valfria data kan bestämmas av dig via respektive inmatningsfält i dina profilinställningar.

iii. Platsdata:

När du registrerar dig med vår tjänst använder vi din IP en gång för att bestämma din ungefärliga plats. Du kan godkänna denna platsbestämmelse när du registrerar dig eller ändra den vid behov. I appen hämtas din plats endast med din tillåtelse.

iv. Kommunikationsdata: Användare

Om du kommunicerar med andra användare av vår tjänst sparar vi dina konversationer så att konversationshistoriken med dina chattpartner kan visas permanent, och genomför kontroller av vissa nyckelord för att förebygga kriminell aktivitet.

v. Kommunikationsdata: Kundservice

När du kontaktar vår kundservice lagras skriftlig kommunikation mellan dig och servicepersonalen och anteckningar om varje transaktion, så att du alltid kan ha en smidig kundserviceupplevelse när transaktionen återupptas av annan servicepersonal.

vi. Data för åldersverifiering och falskhetskontroll:

För att utföra åldersverifiering (18+-kontroll) behöver vi en video från dig. Du måste vara synlig i videon. Dessutom måste ditt födelsedatum vara tydligt synligt på ett officiellt identitetskort. På detta sätt kan vi verifiera att du faktiskt är myndig.

Alternativt (endast Tyskland), genom att använda "Åldersverifiering via PIN-kod", då dras 0,99 EUR från ditt bankkonto och din ålder kommer att kontrolleras och verifieras av Schufa. När du anger den unika PIN-koden från ditt kontoutdrag i din profil, är du åldersverifierad.

Om din profil misstänks vara en falsk profil kommer du att behöva verifiera din profil. För att göra detta måste du ladda upp en bild som visar ditt ansikte. Du måste också synligt hålla en lapp i handen med ditt användarnamn och det aktuella datumet.

vii Meddelande om enhetsåtkomst (App):

Om du ger åtkomst till din kamera eller ditt fotoalbum får vi bara de uppgifter du aktivt tillhandahåller, t.ex. foton du laddar upp till tjänsterna och inget annat. Detsamma gäller när du samtycker till leverans av meddelanden och hur de visas. Du kan ändra dessa inställningar när som helst i enhetsinställningarna och återkalla ditt samtycke där. Din kontaktlista kommer aldrig ges åtkomst till.

viii. Social och Single Sign-On:

Du kan även använda funktionen "Logga in med Facebook" för att skapa din profil. När du väljer den här funktionen överför du ditt användarnamn från det sociala nätverket på www.facebook.com ("Facebook"), din e-postadress som du registrerade på Facebook, såväl som ditt kön, förnamn och din profilbild. Ditt förnamn och din profilbild används för att föreslå ett profilnamn och en profilbild i vår Tjänst. Du kan avvisa eller ändra båda dessa under registreringen.

Vänligen observera: Om du registrerar dig för att använda tjänsten skapas ett strikt angivet konto hos vår tjänsteleverantör Thinkific så att du kan använda vår ”BDSM Training School” -funktion. Mer information om Thinkific finns i avsnitt 4.

3. Behandlingssyften och Juridiska Grunder

Vi behandlar uteslutande dina uppgifter för följande definierade syften:


Därför förlitar vi oss på olika rättsliga grunder i enlighet med den så kallade allmänna dataskyddsförordningen, en EU-rättslig ram för standardisering av dataskyddslagstiftningen (”GDPR”). Vi hänvisar i detalj till följande rättsliga grunder:

Ditt Samtycke (Art. 6 (1) Lit. A & Art. 9 (2) Lit. A GDPR)

När du besöker webbplatsen utan registrering, samtycker du till cookie-riktlinjerna i popup-rutan. Om du har gett oss ditt samtycke för att behandla personuppgifter för specifika ändamål garanterar detta samtycke lagligheten av behandlingen. Genom att registrera och skapa din profil, samtycker du uttryckligen till den användning för de syften som beskrivs i detalj i denna sekretesspolicy genom att kryssa i rutan innan du skickar in registreringsformuläret. Så om vi behandlar dina uppgifter beror det på att du uttryckligen har tillåtit oss att göra det när du registrerade dig. Ditt samtycke är därför den viktigaste rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter av oss. Om du ger oss information om din sexuella läggning eller preferenser kommer vi uteslutande att behandla dessa uppgifter på grundval av ditt samtycke.

Utförande Av Avtalsförpliktigelser (Art. 6 (1) Lit. B GDPR)

Samtidigt sker behandling av personuppgifter även för tillhandahållande av tjänsten och i samband med utförandet av vårt avtal med dig. I många fall är behandlingen inte bara motiverad av ditt samtycke, utan även för att den är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig: För att uppfylla din begäran av de tjänster som beskrivs mer detaljerat i våra allmänna villkor kan det vara nödvändigt, till exempel för att behandla dina personuppgifter eller om du vill betala för ditt VIP- eller Premium-medlemskap då bearbetning av din betalningsinformation krävs.

Skydd Av Vitala Intressen (Art. 6 (1) Lit. D GDPR)

Vi åberopar denna rättsliga grund i snävt definierade ärenden (t.ex. rapporterade självmordsmeddelanden) där behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen..

Skydd Av Legitima Intressen (Art. 6 (1) Lit. F GDPR)

Genom att registrera dig för att använda tjänsten samtycker du till behandlingen av dina data i enlighet med denna sekretesspolicy. I princip är det anledningen till att vi behandlar dina uppgifter – eftersom du har tillåtit oss att göra det. Men det finns vissa fall där vi skulle ha rätt att behandla dina uppgifter utan ditt samtycke eftersom det är nödvändigt för att skydda våra legitima intressen (eller tredje parts intressen). I detta avseende representerar de syften för vilka vi behandlar dina uppgifter också legitima intressen. Vi strävar efter legitima intressen, till exempel om vi kontrollerar bilder eller texter för innehåll som är relevant enligt gällande strafflagstiftning eller om vi vidtar åtgärder för att säkra våra "virtuella domstolsrättigheter". I dessa fall kommer vi inte att fråga dig i förväg om du accepterar denna behandling, eftersom behandlingen annars är tillåten enligt lag.

Rättsliga Krav Eller Allmänintresse (Art. 6 (1) Lit. C & E GDPR)

Dessutom är vi juridiskt skyldiga att tillhandahålla viss information till åklagarmyndigheter, skattemyndigheter eller andra myndigheter i enskilda fall på begäran, om sådan behandling är nödvändig för att skydda allmänintresse. Dessutom innehåller handels- och skattelagstiftning sådana skyldigheter för behandling i vissa fall.

4. Dataöverföring

Vi behandlar dina personuppgifter med omsorg och sekretess och överför dem endast till tredje part och andra mottagare i den utsträckning som beskrivs nedan och inte längre än detta.

a. Till Andra Användare:

Eftersom vår tjänst är en plattform för att lära känna varandra, ligger det i sakens natur att vi vidarebefordrar dina profildata såväl som andra data (t.ex. meddelanden du skickar och annan kommunikation du har med andra användare och communityt) på din begäran och å dina vägnar till motsvarande användare av tjänsten.

b. Till Gruppföretag:

Vi överför data till anslutna företag som ingår i samma grupp av företag som oss inom ramen för strikta skyddskrav. T.ex. är detta fallet när du gör en begäran om kundservice. Vi vidarebefordrar sedan denna begäran till SmH ServiceCenter.de GmbH, ett serviceföretag som är associerat med oss. Dessutom får vårt utvecklingsföretag, TheNetCircle Network Co. Ltd. liksom betalnings-/inkassopartnerna Compay GmbH, Faircollect GmbH samt communityhanteringen och marknadsföringen på Playamedia SL nödvändig information för att säkerställa säkerheten och funktionaliteten för tjänsten och hanteringen av betalningar.

c. Tredje Parter Och Övriga Mottagare (Båda när du använder webben och appen):

Dessutom överför vi data till externa tjänsteleverantörer som gör det möjligt för oss att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessa inkluderar värdleverantörer, leverantörer av leveranstjänster, leverantörer av betalningstjänster och leverantörer av analysplattformar. Vi kräver att alla av dessa tjänsteleverantörer följer strikta regler avseende säkerheten för din personliga information när vi behandlar personlig information för vår räkning. Sådana behandlingsoperationer är därför huvudsakligen baserade på ditt uttryckliga samtycke samt avtalsbaserade godkännanden som garanterar en tillräcklig skyddsnivå för dina data.

d. Tredje parter (endast när du använder Appen)

Inaktivering av personlig reklam i Appen

Huawei EMUI
Denna funktion finns i "Inställningar" under EMUI på Huawei-enheter. Under menyalternativet "Sekretess" > "Reklam och sekretess" kan personlig reklam inaktiveras genom att göra lämpligt val.

Affiliatesystem

Vi använder följande affiliatesystem för att locka nya kunder till vårt community. På så sätt mäter vi framgång baserat på registreringar och intäkter.

Google Adwords
Vi använder även Google Adwords i samarbete med Google Tag Manager för att marknadsföra vår webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. Google (plats USA) använder en återmarknadsförings-cookie som innehåller ett pseudonymt cookie-ID och information om användningen av vår webbplats. På det här sättet visas annonser anpassat till dina intressen. Information om opt-out.

Hasoffers/TUNE
Hasoffers/TUNE (plats USA) är en affiliatemarknadsföringsplattform för anslutna företag som använder anonymiserad postback-spårning såväl som pixelspårning för att spåra användaraktiviteter på webbplatsen/i appen (t.ex. köp av medlemskap, bilduppladdningar ja/nej etc.) av en användare som förvärvades via Hasoffers affiliatemarknadsföringsplattform. Vi använder denna tjänst för att förstå hur användare som förvärvats via denna kanal interagerar med våra webbplatser och för att analysera effektiviteten hos våra Hasoffers-kampanjer. Mer information och opt-out-alternativ.

Microsoft Bing Ads och Microsoft-konverteringsspårning
Denna webbplats använder spårningsfunktionen Bing från Microsoft Corporation (plats USA). Bing kan spåra användarnas aktivitet när de interagerar med annonserna som visas i Bing. Vi använder oss av Bing Ads-tjänster för att marknadsföra vårt varumärke i syfte att föra fler användare till sajten. Som användare av specifika sökord av Bing-typ visas våra annonser i enlighet med orden de har använt i sin sökfråga. När man interagerar med sådana annonser kommer Bing att placera cookies så att den kan visa liknande annonser, eller annonser som kan vara av intresse i framtiden. Uppgifterna som Bing samlar in kan inkludera: sökningar och plats, webbplatser, videor och visade annonser, användarinformation om användaren har ett Microsoft-konto (åldersintervall, e-post, telefon och kön). Information om opt-out-alternativYtterligare information om cookies som används av Microsoft Bing och Microsoft Inc.s sekretesspolicy..

Atlassian
Jira och Confluence är produkter från företaget Atlassian (plats USA) som vi använder för förebyggande av fel, felsökning och för projektledning. I princip överförs inga personuppgifter, i sällsynta fall kan dock ett användarnamn nämnas i en så kallad ”biljett” för att göra det möjligt för oss att snabbt lösa tekniska problem.

Amazon S3
Denna värdtjänst (behandling i USA och Europa) används av oss för att lagra och leverera videor och bilder.

Offentliga myndigheter
Vi överför data till myndigheter i händelse av en juridisk skyldighet baserad på en begäran om information från respektive myndighet.

Compay
Vårt dotterbolag Compay GmbH (beläget i Tyskland, med en adekvat nivå av dataskydd) är vår betalningspartner. Vid köp av medlemskap eller poäng via webbplatsen eller mobilwebbplatsen skickas faktureringsinformationen direkt till Compay. Här kan du se vilka data som är involverade. För information om betalningar via appen, vänligen se punkt 5.

Facebook
Vi använder Facebook (plats USA) för funktionen 'Logga in med Facebook'. Uppgifterna som krävs för registrering (e-postadress, födelsedatum, förnamn, profilbild) överförs från Facebook till oss.

Google
Google LLC är en leverantör från USA. Google Analytics används för att analysera beteendet hos användare av våra tjänster. Med hjälp av Google Captcha kan vi avgöra om en besökare är en människa eller en maskin för vissa åtgärder. YouTube-videor är inbäddade i vår tjänst i 'avancerat sekretessläge'. Denna särskilt dataskyddsvänliga inbäddningsmetod innebär inga Youtube-cookies, men leder dock till att en sida ansluts till YouTube och DoubleClick-nätverket. Ett klick på videon kan utlösa ytterligare databehandlingsoperationer som vi inte har kontroll över. Information om opt-out-alternativ.

Kayako
Kayako (plats Storbritannien) är vårt system för att hantera kundfrågor. Med varje förfrågan överförs din e-postadress, förhandsgranskning av profilbild och användarnamn.

Paysafecard.com
Paysafecard.com (filial av Prepaid Services Company Limited beläget i Tyskland, med en adekvat nivå av dataskydd) är en betalningsleverantör för anonyma betalningar. Med ett Paysafecard kan du köpa ett medlemskap eller poäng. Om du väljer Paysafecard vid ditt köp kommer användar-ID att vidarebefordras till Paysafecard.com, och e-postadressen vidarebefordras till vår egen betalningsleverantör Compay.

Stripe
Betalningar för kurser i ”BDSM Training School” behandlas via betalningsleverantören Stripe (plats USA). Uppgifterna som behandlas behandlas enligt Stripes sekretesspolicy.

Thinkific
Vi använder Thinkific (plats Kanada, adekvat skyddsnivå) för tillhandahållandet av ”BDSM Training School” på vår tjänst. När du registrerar dig skickar vi ditt användarnamn och en pseudonymiserad e-postadress till Thinkific. Det pseudonymiserade e-postmeddelandet vidarebefordrar inkommande e-post till din e-postadress som är lagrad i vårt system. Thinkific behandlar dessa data som vår processor enbart för att driva vår tjänst. Om du också registrerar dig för en kurs eller annan aktivitet i vår tjänst kommer ditt användarnamn, den pseudonymiserade e-postadressen och ditt senaste inloggningsdatum att avslöjas till respektive kurslärare via Thinkifics back-end.

Twilio
Vi använder Twilio (plats USA) för vår gratis SMS-tjänst. Om den här funktionen används överförs mottagarens telefonnummer och SMS-texten.

Typeform
Med denna undersökningsfunktion (plats Spanien, med en adekvat nivå av dataskydd) förbättrar och underhåller vi vårt community genom en permanent feedbackundersökning, liksom via regelbundna frågesporter samt andra undersökningar och utvärderingar. Vilken information som vidarebefordras till Typeform varierar beroende på varje undersökning, dessutom bestämmer du själv vad du anger här. Bland annat kan användarnamn, kön, betalningsform, information om enheten (operativsystem, modell, tillverkare och mobiltelefonleverantör) och platsen som är lagrad i profilen överföras.

Vendo
Vendo (plats Schweiz, med en tillräcklig nivå av dataskydd) är en alternativ betalningsleverantör för betalningar utanför Tyskland, Österrike och Schweiz. När du köper ett medlemskap eller poäng kommer ditt användar-ID att vidarebefordras direkt till Vendo.

Virtuell Business Support
För att låsa upp uppladdade bilder ännu snabbare arbetar vi med Virtual Business Support (Filippinerna), som modererar nya bilder med hjälp av expertpersonal. För Filippinerna finns det för närvarande inget beslut om funktionsduglighet från Europeiska kommissionen, behandlingen är baserad på ditt uttryckliga medgivande enligt art. 49 GDPR och baseras på databehandlingsavtal och standardavtalsklausuler.

d. Tredje Parter och Andra Mottagare (Endast när du använder appen):

Adjust
Adjust (plats Tyskland, med en adekvat nivå för dataskydd) tillhandahåller användningsutvärdering och analys av marknadsföringsaktiviteter. När du öppnar appen samlar Adjust in installations- och händelsedata. Vi använder denna information för att förstå hur våra användare interagerar med vår app och för att analysera mobila annonskampanjer. För en sådan analys använder Adjust din anonymiserade IDFA (iOS) eller GAID (Android) samt din anonymiserade IP-adress. Det är inte möjligt att identifiera dig individuellt.

Apple
Vi använder Apple (plats USA) och dess Apple Push Notification Service (APNS) för att skicka push-notiser till iOS-användare som kan innehålla personlig identifierbar information.

Facebook SDK
Facebook SDK (plats USA), som ingår i vår app, hjälper oss att öka framgången för Facebook-reklamkampanjer genom att till exempel undvika visning av annonser på enheter som denna app redan är installerad på. Dessutom möjliggör Facebook SDK olika utvärderingar av installationen av appen och hur framgångsrik reklamkampanjen är. Dessutom kan enskilda aktiviteter (händelser) för användaren inom appen analyseras för att bättre definiera målgruppen för reklamkampanjer, till exempel. För detta ändamål skickar vi pseudonyma uppgifter till Facebook, såsom tid, enhetens modellnamn, IP-adress, appens namn, ett unikt annons-ID skapat av Facebook och information om att appen har startats. Det annons-ID som tillhandahålls av operativsystemet för terminalenheten fungerar som pseudonymen. Det senare inträffar oavsett om användaren använder Facebook eller inte. Facebook använder denna information för att skapa en profil för ett annons-ID tillsammans med annan information och använder denna profil för reklamändamål.

Sentry
Vi arbetar med "Sentry" från Functional Software, Inc. (plats USA) för att upptäcka och eliminera fel som uppstår i vår backend. I händelse av en krasch eller andra oväntade fel skickas information som operativsystemets version och viss teknisk information om orsaken till felet till Sentry. Denna information innehåller dock inga personuppgifter. Vi använder endast uppgifterna för att öka stabiliteten i vår app.

Ytterligare Google-tjänster
Google Fabric (inkl. Crashlytics and Answers) och Google Firebase (båda: USA) hjälper oss att övervaka prestandan för vår app, identifiera krascher och analysera användarens beteende. Vi använder Google Firebase och dess Firebase Cloud Messaging (FCM)-tjänst för att skicka push-notiser till Android- och iOS-användare som kan innehålla personlig identifierbar information..

Google AdMob
Google AdMob (plats USA) gör det möjligt för oss att leverera relevanta annonser i vår app och drivs av annonser från Google Ads och andra tredjepartsannonsköpare på Googles Ad Exchange. Mer information om hur Google hanterar data i sina annonsprodukter..

Annonsnätverk och affiliates
När du använder vår app kan våra annonsnätverk och affiliates använda så kallade enhetsidentifierare för att skapa en anonym profil av ditt klickbeteende för mobilannonsering. I vår app arbetar vi med olika mobila reklampartners utöver Google AdMob, inklusive följande företag:


Länken till den aktuella sekretesspolicyn och ett alternativ för att inaktivera beteendebaserad annonsering, om tillgängligt, återfinns i vår cookie-matris. Ytterligare information om lagrade data kan också erhållas där. Dessa cookies och enhetsidentifierare kan användas för att visa personliga annonser för dig. En profil skapas även baserat på jämförbar information som erhållits av Google, Facebook och andra annonsnätverk från tredje part (se listan ovan) från dina besök på andra webbplatser eller appar i deras nätverk.

Inaktivering av personlig reklam i appen

Du kan inaktivera personlig reklam via inställningarna för din enhet:
Android
I Android kan det här alternativet hittas i appen för Google-inställningar. Beroende på enheten kallas denna 'Google-inställningar' eller bara 'Inställningar'. Under menyalternativ 'Google' > 'Annonser' hittar du alternativet 'Inaktivera intressebaserad reklam' eller 'Inaktivera personligt anpassad reklam' beroende på enheten. Detta val kan användas för att inaktivera personlig reklam.

iOS
I iOS finns det här alternativet i appen'Inställningar'. Under menyalternativ 'Sekretess' > 'Annonsering' hittar du alternativet 'Ingen annonsspårning'. Detta val kan användas för att inaktivera personlig reklam.

5. Hantering Av Betalningsuppgifter

När du köper något i vår tjänst via webbplatsen eller mobilwebbplatsen överför vi olika slags information till våra samlingspartner för varje betalningsmetod. Våra partners är Compay GmbH, Vendo Services GmbH och Paysafecard.com Services. Här kan du ta reda på vilken information detta är för varje önskad betalningsmetod. Betalningar för kurser i ”BDSM Training School” behandlas via Stripe. För mer information, se avsnitt 4. Om du vill använda betalda erbjudanden via appen kommer du att tillhandahålla ytterligare information beroende på den valda betalningsmetoden. Du kommer dock inte att överföra denna information till oss utan överföra den direkt till Apple App Store eller Google Play Store efter att du har gett ditt samtycke till respektive villkor och sekretesspolicy. Sådana köp görs direkt genom den relevanta butiken.

6. Information Om Beteendeannonsering

'Beteendeannonsering' avser användning av spårningsåtgärder för att bestämma användarnas potentiella intresse för annonser på vår webbplats och i vår app och för att visa dem i enlighet med deras intressen. För detta använder vi följande funktioner: kön, medlemskapstyp, 18+-status, preferenser, intresse för medlemskap, antal inloggningar och vilket kön en medlem söker. Medlemmar med premium- och VIP-medlemskap har möjlighet att stänga av reklam.

7. Överföring Till Länder Utanför EU eller EES

Alla servrar för tjänsten är belägna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ('EES'), så dina data lämnar för närvarande tekniskt sett inte EES, men det tekniska tillhandahållandet och behandlingen av uppgifterna för driften av tjänsten sker i Europeiska unionen.

Men när du skickar information till oss samlas den in lagligt av en registeransvarig i ett land utanför EES eftersom vi är baserade i Hong Kong (P.R. Kina). Dessutom är vårt utvecklingsföretag också baserat i Kina, varifrån det har teknisk åtkomst till servrarna i EES i vissa situationer.

Enligt GDPR är Kina ett så kallat ”tredje land” där ingen adekvat nivå av dataskydd i princip kan garanteras; det finns inget motsvarande beslut om tillräcklighet och inga specifika garantier för att kompensera för detta underskott. Detta innebär att, ur ett europeiskt perspektiv, personuppgifter och registrerade åtnjuter mindre skydd och rättigheter där.

Om ingen tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter kan garanteras i ett visst land, betyder det att det är möjligt att myndigheter som brotts åklagarmyndigheter och underrättelsetjänster kan få tillgång till uppgifter under mindre strikta krav än inom EES (inklusive hemliga avslöjanden utan förhandsanmälan till dig). Vidare är det troligt att du inte har något effektivt medel för att ifrågasätta sådan tillgång till dina personuppgifter i eller utanför domstol. Även om du kanske tycker att detta är acceptabelt uppmanar vi dig att noggrant bedöma den skyddsnivå du anser vara lämplig för de personuppgifter vi behandlar när vi tillhandahåller tjänsten till dig.

Om vi, i egenskap av registeransvarig, överför data till ett tredje land garanterar vi i allmänhet en adekvat nivå av dataskydd. Detta gäller oavsett om det är en överföring till ett anslutet företag eller till en annan mottagare (t.ex. en extern tjänsteleverantör som fungerar som databehandlare). I dessa fall kommer vi att se till att överföringen antingen baseras på godkända standardavtalsklausuler (samt de ytterligare förutsättningar som krävs enligt artiklarna 44 och följande av GDPR) att det finns ett adekvat beslut för respektive land, eller att andra lämpliga skyddsåtgärder såsom bindande företagsregler har tillhandahållits för att garantera en adekvat nivå av dataskydd.

Men kom ihåg: När vi motiverar överföring av personuppgifter till tredjeländer förlitar vi oss först och främst på det informerade uttryckliga samtycke som du fritt har gett oss när du registrerar dig för vår tjänst (enligt artikel 49.1 lit. a GDPR). Du samtycker specifikt till överföringen av de uppgifter som nämns i denna sekretesspolicy till USA, Storbritannien och Kina. Om du vill stänga av överföringen av dina personuppgifter från tredjeland är du fri att inte registrera dig för vår tjänst eller stänga det konto du har öppnat hos oss.

8. Hur Länge Lagras Mina Data?

Vi behandlar och lagrar dina personliga data så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga eller juridiska skyldigheter. Således lagrar vi i princip endast uppgifterna så länge som vårt avtalsförhållande med dig existerar, och även efter uppsägning så länge lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland och Folkrepubliken Kina kräver detta. Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla sådana skyldigheter, raderas de regelbundet och utan dröjsmål, såvida deras vidare behandling inte är nödvändig för att skydda legitima intressen eller för att bevara bevis inom ramen för begränsningsföreskrifter. I detta avseende utförs lagring av åldersverifiering samt bilder och videoklipp som misstänks vara falska uttryckligen under hela avtalets giltighetstid, eftersom vi innehar dessa uppgifter särskilt för den pågående garantin för skydd av minderåriga och förebyggande av bedrägeriförsök.

Uppgifterna som samlats in under 2.a lagras under 90 dagar. Denna lagringsperiod tjänar vårt skydd mot attacker på systemen i vår tjänst, till exempel genom så kallade "Distributed Denial of Service attacks" (DDoS-attacker), där systemen medvetet överbelastas av ett stort antal åtkomstförsök till vår tjänst för att avbryta tillhandahållandet av vår tjänst..

9. Information Om Den Tillhandahållna Informationens Frivilliga Natur

Du är inte juridiskt skyldig att förse oss med ovanstående uppgifter. Principiellt sett leder inte detta avtalsförhållande som du har ingått med oss, genom att godkänna våra allmänna villkor, till någon skyldighet att tillhandahålla dessa personuppgifter. Emellertid är överföring av obligatoriska uppgifter ett grundläggande krav för att ingå ett avtal med oss. Om du inte tillhandahåller oss vissa uppgifter, eller om du invänder mot dess användning kanske du inte kan använda tjänsten, eller bara i begränsad utsträckning. Detta beror på att tjänsten i huvudsak endast blir 'levande' genom innehållet som publiceras av användarna.

10. Information Om Dina Rättigheter

Du kan hävda följande rättigheter:

Om du har några frågor i detta avseende, vänligen kontakta kundservice på [email protected].

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskydd.

11. Information Om Din Invändningsrätt

a. Invändningsrätt i Enskilda Fall

Utöver de redan nämnda rättigheterna har du rätt att, av skäl som beror på din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som är relaterade till dig på grundval av Artikel 6 (1) lit. e GDPR ('grunder för allmänintresse') eller av Artikel 6 (1) lit. f GDPR ('legitima intressen'). Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan bevisa övertygande skäl för behandling som är värdig att skydda, och som väger mer än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar påståendet, utövandet eller försvaret av juridiska fordringar.

b. Rätt att Invända mot Behandling av Data för Reklamändamål

Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter. Vänligen notera även informationen i sektion 9 i denna sekretesspolicy: Om vi avslutar behandlingen på grund av din invändning kan det vara så att tjänsten inte längre kan göras tillgänglig för dig eller endast i begränsad utsträckning.

Invändningen kan i båda fallen föras i fri form, och bör om möjligt adresseras till: [email protected].

12. Ändring Av Sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ibland anpassa delar av denna sekretesspolicy, vilket inte kräver något samtycke, så att de alltid uppfyller gällande lagkrav eller för att genomföra ändringar av våra tjänster i sekretesspolicyn, t.ex. vid införande av nya tjänster. Ditt nya besök kommer sedan att omfattas av den nya sekretesspolicyn. Om ditt förhandsgodkännande krävs för att ändra våra tjänster eller för att införa en ny tjänst, kommer vi att informera dig i god tid och be om ditt samtycke.

VÄLKOMMEN TILL FETVÄRLDEN

Vår vision är att vara världens mest pålitliga Fetisch & BDSM-community. En säker, sund plats för kinksters och kink-nyfikna i samtycke, som gör alternativa livsstilar tillgängliga via en användarvänlig dejtingapp.

App store Google play